Πυροτεχνήματα 120 βολών Revolution TB407

€240.00

Το TB 407 Revolution είναι ένα από τα πυροτεχνήματα που μπορεί μόνο να πραγματοποιήσει πλήρες πρόγραμμα και αυτοτελές πρόγραμμα. Μπορεί να καλύψει επάξια κάθε εκδήλωση ακόμα και αν πρόκειται για το γάμο σας, το πάρτυ σας ή τη βάπτιση του παιδιού σας. Έτσι ,με ένα απλό άναμμα στο φυτίλι του που θα έχετε αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ο χρόνος καύσης ξεπερνάει το ενάμιση λεπτό. Ο χρόνος αυτός που είναι κατάλληλος για κάθε εκδήλωση. Αν επιθυμείτε να αυξήσετε το χρόνο ή να προσθέσετε το αποτέλεσμα για να προσθέσετε επιπλέον κάποιο από τα πυροτεχνήματα που διαθέτουμε .Όμως οι 120 βολές που εκτοξεύει ,εκτιμούμε ότι παρουσιάζονται για μια ολοκληρωμένη εκδήλωση γιατί πραγματικά μας παρουσιάζουν πάρα πολλά διαφορετικά εφέ.' Έτσι το πρόγραμμα είναι άρτιο. Μεγάλο ύψος εκτοξεύσεων, δυνατοί κρότοι, μεγάλα γεμίσματα στον ουρανό ,ταυτόχρονοι σχηματισμοί με βεντάλιες. Το φινάλε που μας αποζημιώσει και θα δώσει την τελευταία εντύπωση που θα αποτυπωθεί και που όλοι θα συζητήσουν .Όλοι θα πιστέψουν ότι αυτό το επαγγελματικό αποτέλεσμα ήταν δημιούργημα από την επαγγελματία τεχνίτη καύσης πυροτεχνημάτων, φυσικά με αναλογικά πολύ μεγάλο κόστος. Κανένας δεν θα καταλάβει ότι αυτό το εντυπωσιακό και πλήρες πρόγραμμα μας το παράγει τα πυροτεχνήματα TB 407. Και το κόστος τους !!φυσικά ελάχιστο για το αποτέλεσμα που εισπράξαμε. Η χρήση πολύ εύκολη, στην κυριολεξία με το άναμμα μόλις σε ένα φυτίλι έχουμε το πλήρες επαγγελματικό πρόγραμμα πυροτεχνημάτων. Νόμιμα, εύκολα και με ελάχιστο κόστος μπορεί να γίνεις ο πυροτεχνουργός στην εκδήλωσή σου. δυνατοί κρότοι, μεγάλα γεμίσματα στον ουρανό ,ταυτόχρονοι σχηματισμοί με βεντάλιες. Το φινάλε που μας αποζημιώσει και θα δώσει την τελευταία εντύπωση που θα αποτυπωθεί και που όλοι θα συζητήσουν .Όλοι θα πιστέψουν ότι αυτό το επαγγελματικό αποτέλεσμα ήταν δημιούργημα από την επαγγελματία τεχνίτη καύσης πυροτεχνημάτων, φυσικά με αναλογικά πολύ μεγάλο κόστος. Κανένας δεν θα καταλάβει ότι αυτό το εντυπωσιακό και πλήρες πρόγραμμα μας το παράγει τα πυροτεχνήματα TB 407. Και το κόστος τους !!φυσικά ελάχιστο για το αποτέλεσμα που εισπράξαμε. Η χρήση πολύ εύκολη, στην κυριολεξία με το άναμμα μόλις σε ένα φυτίλι έχουμε το πλήρες επαγγελματικό πρόγραμμα πυροτεχνημάτων. Νόμιμα, εύκολα και με ελάχιστο κόστος μπορεί να γίνεις ο πυροτεχνουργός στην εκδήλωσή σου. δυνατοί κρότοι, μεγάλα γεμίσματα στον ουρανό ,ταυτόχρονοι σχηματισμοί με βεντάλιες. Το φινάλε που μας αποζημιώσει και θα δώσει την τελευταία εντύπωση που θα αποτυπωθεί και που όλοι θα συζητήσουν .Όλοι θα πιστέψουν ότι αυτό το επαγγελματικό αποτέλεσμα ήταν δημιούργημα από την επαγγελματία τεχνίτη καύσης πυροτεχνημάτων, φυσικά με αναλογικά πολύ μεγάλο κόστος. Κανένας δεν θα καταλάβει ότι αυτό το εντυπωσιακό και πλήρες πρόγραμμα μας το παράγει τα πυροτεχνήματα TB 407. Και το κόστος τους !!φυσικά ελάχιστο για το αποτέλεσμα που εισπράξαμε. Η χρήση πολύ εύκολη, στην κυριολεξία με το άναμμα μόλις σε ένα φυτίλι έχουμε το πλήρες επαγγελματικό πρόγραμμα πυροτεχνημάτων. Νόμιμα, εύκολα και με ελάχιστο κόστος μπορεί να γίνεις ο πυροτεχνουργός στην εκδήλωσή σου. Το φινάλε που μας αποζημιώσει και θα δώσει την τελευταία εντύπωση που θα αποτυπωθεί και που όλοι θα συζητήσουν .Όλοι θα πιστέψουν ότι αυτό το επαγγελματικό αποτέλεσμα ήταν δημιούργημα από την επαγγελματία τεχνίτη καύσης πυροτεχνημάτων, φυσικά με αναλογικά πολύ μεγάλο κόστος. Κανένας δεν θα καταλάβει ότι αυτό το εντυπωσιακό και πλήρες πρόγραμμα μας το παράγει τα πυροτεχνήματα TB 407. Και το κόστος τους !!φυσικά ελάχιστο για το αποτέλεσμα που εισπράξαμε. Η χρήση πολύ εύκολη, στην κυριολεξία με το άναμμα μόλις σε ένα φυτίλι έχουμε το πλήρες επαγγελματικό πρόγραμμα πυροτεχνημάτων. Νόμιμα, εύκολα και με ελάχιστο κόστος μπορεί να γίνεις ο πυροτεχνουργός στην εκδήλωσή σου. Το φινάλε που μας αποζημιώσει και θα δώσει την τελευταία εντύπωση που θα αποτυπωθεί και που όλοι θα συζητήσουν .Όλοι θα πιστέψουν ότι αυτό το επαγγελματικό αποτέλεσμα ήταν δημιούργημα από την επαγγελματία τεχνίτη καύσης πυροτεχνημάτων, φυσικά με αναλογικά πολύ μεγάλο κόστος. Κανένας δεν θα καταλάβει ότι αυτό το εντυπωσιακό και πλήρες πρόγραμμα μας το παράγει τα πυροτεχνήματα TB 407. Και το κόστος τους !!φυσικά ελάχιστο για το αποτέλεσμα που εισπράξαμε. Η χρήση πολύ εύκολη, στην κυριολεξία με το άναμμα μόλις σε ένα φυτίλι έχουμε το πλήρες επαγγελματικό πρόγραμμα πυροτεχνημάτων. Νόμιμα, εύκολα και με ελάχιστο κόστος μπορεί να γίνεις ο πυροτεχνουργός στην εκδήλωσή σου. Όλοι θα πιστέψουν ότι αυτό το επαγγελματικό αποτέλεσμα ήταν δημιούργημα από την επαγγελματία τεχνίτη καύσης πυροτεχνημάτων, φυσικά με αναλογικά πολύ μεγάλο κόστος. Κανένας δεν θα καταλάβει ότι αυτό το εντυπωσιακό και πλήρες πρόγραμμα μας το παράγει τα πυροτεχνήματα TB 407. Και το κόστος τους !!φυσικά ελάχιστο για το αποτέλεσμα που εισπράξαμε. Η χρήση πολύ εύκολη, στην κυριολεξία με το άναμμα μόλις σε ένα φυτίλι έχουμε το πλήρες επαγγελματικό πρόγραμμα πυροτεχνημάτων. Νόμιμα, εύκολα και με ελάχιστο κόστος μπορεί να γίνεις ο πυροτεχνουργός στην εκδήλωσή σου. Όλοι θα πιστέψουν ότι αυτό το επαγγελματικό αποτέλεσμα ήταν δημιούργημα από την επαγγελματία τεχνίτη καύσης πυροτεχνημάτων, φυσικά με αναλογικά πολύ μεγάλο κόστος. Κανένας δεν θα καταλάβει ότι αυτό το εντυπωσιακό και πλήρες πρόγραμμα μας το παράγει τα πυροτεχνήματα TB 407. Και το κόστος τους !!φυσικά ελάχιστο για το αποτέλεσμα που εισπράξαμε. Η χρήση πολύ εύκολη, στην κυριολεξία με το άναμμα μόλις σε ένα φυτίλι έχουμε το πλήρες επαγγελματικό πρόγραμμα πυροτεχνημάτων. Νόμιμα, εύκολα και με ελάχιστο κόστος μπορεί να γίνεις ο πυροτεχνουργός στην εκδήλωσή σου. στην κυριολεξία με το άναμμα μόλις σε ένα φυτίλι έχουμε το πλήρες επαγγελματικό πρόγραμμα πυροτεχνημάτων. Νόμιμα, εύκολα και με ελάχιστο κόστος μπορεί να γίνεις ο πυροτεχνουργός στην εκδήλωσή σου. στην κυριολεξία με το άναμμα μόλις σε ένα φυτίλι έχουμε το πλήρες επαγγελματικό πρόγραμμα πυροτεχνημάτων. Νόμιμα, εύκολα και με ελάχιστο κόστος μπορεί να γίνεις ο πυροτεχνουργός στην εκδήλωσή σου.